موفقیت ها

کسب پنج مقام قهرمانی در جشنواره علمی پژوهشی ابن سینا دانشگاه تهران

کسب پنج مقام قهرمانی در جشنواره علمی پژوهشی ابن سینا دانشگاه تهران

تیم های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحدهای فرمانیه، گلستان، آبشناسان، میرداماد وپاسداران در مسابقات لیگ هوافضا و سمینارهای علمی دومین جشنواره علمی پژوهشی ابن سینا دانشگاه تهران مقام های متعددی کسب کردند.

دومین جشنواره علمی پژوهشی ابن سینا دانشگاه تهران در فروردین 96 برگزار شد و دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در مجموع پنج قهرمانی، هشت نایب قهرمانی و نه مقام سوم کسب کردند.

«محمد عصارین» و «علیرضا اینانلو» دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد گلستان در گرایش هاورکرفت و «امیر علی قطبی»، «شهریار شوشتریان» و «آراد علایی» دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحدفرمانیه در گرایش گلایدر موفق به کسب مقام اول شدند.

همچنین تیم راکت آبی چتر دار دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد فرمانیه متشکل از «محمد ایلاتی»، «ایلیا مشیر آبادی» و «محمد آراد براتی» و تیم گلایدر دبیرستان علامه طباطبایی –واحد پاسداران متشکل از «محمد شایان یاسمنی» و «شایان مهر بخش» موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شدند.

همچنین «امید ارگانی» و «رهام شیرازی زاده» دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد گلستان در رشته راکت آبی چتر دار، «حسام شریعت» و «کیارش شجاعی» دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان در گرایش هاور کرفت، «اریک ازاریانس»، «کسری سینا» و «ارمیا واحدی» دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحدمیرداماد و « امیر حسین رهبری» و «مهربد ضیایی» دانش آموزان پایه نهم دبیرستان علامه طباطبایی –واحد آبشناسان در سمینار علمی گرایش نجوم رتبه سوم را کسب کردند.