موفقیت ها

ساز موفقیت را می نوازیم

ساز موفقیت را می نوازیم

دانش‌آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه در بخش موسیقی مسابقات هنری منطقه1 مقام های برتر را به خود اختصاص دادند. 

آرمان طهماسبی، پارسا مستوفی وآرمین نبوی به ترتیب رتبه های اول تا سوم نوازندگی در ساز پیانو را کسب کردند. پارسا مستوفی در نوازندگی ساز ویولن اول و پارسا عزیزیان سوم شد. همچنین پارسا مستوفی و آرمان طهماسبی در دو نوازی ویولن سوم شدند.