موفقیت ها

سرود گروهی فرمانیه

سرود گروهی فرمانیه

گروه سرود دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه در رشته سرود گروهی مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 3 موفق به کسب رتبه سوم شد و مربی سرود مدرسه نیز در رتبه دوم مربیان برگزیده را دریافت کرد.