موفقیت ها

برتری در شطرنج

برتری در شطرنج

مسابقات ورزشی منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی در این مسابقات نایب قهرمان شدند.