موفقیت ها

مسابقات «قرآن، نماز و عترت»

مسابقات «قرآن، نماز و عترت»

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی در رشته های مختلف رقابت های «قرآن، نماز و عترت» منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند. در رقابت های مفاهیم و نماز، دانش آموزان پایه های دهم و سوم دبیرستان واحد شریعتی موفق به کسب لوح تقدیر شدند. در رشته انشای نماز نیز دانش آموز سپهر دادفر از پایه سوم رتبه دوم را کسب کرد.

گفتنی است سه نفر از دانش آموزان  مدرسه نیز در رشته های نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران حائز رتبه شدند. نفرات برتر این مسابقات به مرحله استانی راه می یابند.