موفقیت ها

برتری در سرودخوانی

برتری در سرودخوانی

گروه سرود دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی، در سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران حائز رتبه دوم شد.

دانش آموزان گروه سرود مدرسه شریعتی از ابتدای سال با شرکت در کلاس سرود کانون فرهنگی مدرسه، زیر نظر مربیان خود سرودهای مختلفی را آماده و اجرا کرده اند.