موفقیت ها

گروه تئاتر واحد شریعتی

گروه تئاتر واحد شریعتی

«نمایش= زندگی» جشنواره تئاتر دانش‌آموزی مجتمع فرهنگی،آموزشی علامه‌طباطبایی است.واحدهای مختلف مدارس علامه‌طباطبایی در این جشنواره شرکت می‌کنند.

 گروه تئاتر دبیرستان دوره دوم علامه‌طباطبایی واحد شریعتی نیز در این جشنواره شرکت کرد . شهریار ولی زاده دانش آموز پایه سوم واحد شریعتی به عنوان بازیگر دوم برتر در سطح مدارس شرکت کننده انتخاب شد.