موفقیت ها

پاسدارانی‌ها در مسابقات قرآنی

پاسدارانی‌ها در مسابقات قرآنی

دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران در مسابقات قرآنی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران با کسب مقام در رشته های مختلف مفاهیم، حفظ،مداحی، اذان، احکام و صحیفه سجادیه درخشیدند.

در رشته حفظ قرآن کریم محمد ابراهیم عبدوس به مقام اول رسید و رضا ایران بخش در پایه دهم به رتبه سوم دست یافت. در رشته احکام و در پایه چهارم محمد حسین خلجی اول شد و در رشته مفاهیم محمد صادق علیان نژادی و امیر پارسا حقیقی به مقام دوم رسیدند. در رشته اذان هم در پایه های سوم و چهارم، عرفان اسماعیلی و مهدی محمدی به رتبه  سوم دست یافتند.

محمدحسین کرانی در رشته مداحی از پایه چهارم رتبه دوم را کسب کند. این دانش آموز در رشته مفاهیم هم دوم شد. در رقابت های صحیفه سجادیه نیز محمد حسین یادگاری از پایه چهارم رتبه دوم را کسب کرد.

رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه همه ساله راهی مسابقات استانی می شوند.