موفقیت ها

شناگران فرمانیه در طلیعه‌نور

شناگران فرمانیه در طلیعه‌نور

مسابقات شنا از جذابترین مسابقات «المپیاد ورزشی طلیعه‌نور» است.

تیم شنا دبیرستان دوره اول واحد فرمانیه با 131 امتیاز در مجموع به مقام سوم این مسابقات دست یافت. در این رشته و در 50 متر کرال سینه، پارسا حاجی پور از این مدرسه به مقام اول رسید. او همچنین در 50 متر پروانه سوم شد. در 50 متر کرال پشت، پارسا حقیقت سوم شد. در مسابقات 4 در 50 متر نیز تیم شنای مدرسه فرمانیه با ترکیب  دانش آموزان حاجی پور، تفرشی، حقیقت و مظفری به مقام سوم رسید.