موفقیت ها

افتخارآفرینی علامه ای ها در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه

افتخارآفرینی علامه ای ها در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه

تیم رباتیک مجتمع علامه طباطبایی مقام سوم مسابقات بین المللی ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه کشور چین را به دست آورد. 

تیم علامه ای ها متشکل از رهام امیدی و سهند نجاتیان دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد آبشناسان ، در لیگ امداد فضای مشترک RCAP-cospace  رتبه سوم را کسب کرد.

این مسابقات 29 اردیبهشت تا 1 خرداد به صورت غیرحضوری برگزار شد.