موفقیت ها

دانش آموزان علامه ای در مسابقات مدکاپ شرکت کردند

دانش آموزان علامه ای در مسابقات مدکاپ شرکت کردند

مسابقات مد کاپ دانشگاه علم و صنعت با هدف توسعه کارگروهی و پرورش خلاقیت برگزار می شود. دانش‌آموزان با ارائه دست سازه های خود به ارزیابی آن‌ها می‌پردازند .تیم مجتمع فرهنگی،آموزشی علامه طباطبایی نیز در این مسابقات شرکت کرد و موفق به کسب مقام‌های برتر شد.

نفرات برتر

کلاس

مقام

واحد آموزشی

سپهر قاسمی

9

مقام اول لیگ ایده های نوین

آبشناسان

محمدامین شجاعی

9

مقام اول لیگ ایده های نوین

آبشناسان

کامیار نخعی

8

مقام دوم لیگ ایده های نوین

گلستان

محمد عصارین

8

مقام دوم لیگ ایده های نوین

گلستان

علی رضا اینانلو

8

مقام دوم لیگ ایده های نوین

گلستان