موفقیت ها

واحد نیاوران؛ کسب رتبه اول منطقه در مسابقات شاهنامه خوانی

واحد نیاوران؛ کسب رتبه اول منطقه در مسابقات شاهنامه خوانی

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان واحد نیاوران مقام اول مسابقات شاهنامه خوانی منطقه 1 را به دست آوردند.

«امیر مهدی اسماعیل زاده» و «آرین شمس» دانش آموزان پایه دوم واحد نیاوران با حضور در مسابقات منطقه 1 آموزش و پرورش شهر تهران این مقام را به دست آوردند.

 مسابقات شاهنامه خوانی منطقه روز 9 اسفند ماه سال گذشته در کانون فرهنگی ابوذر برگزار و نتایج آن 28 اسفند ماه اعلام شد. در این رقابت ها دانش آموزان از مدارس مختلف حضور داشتند و هریک قسمت های مختلفی از شاهنامه را نقالی کردند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد نیاوران با رای داوران به عنوان بهترین شاهنامه خوانان این رقابت ها انتخاب شدند.