موفقیت ها

واحد میرداماد؛ کسب مقام اول در مسابقه مقاله نویسی منطقه 3

واحد میرداماد؛ کسب مقام اول در مسابقه مقاله نویسی  منطقه 3

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد میرداماد در مسابقات مقاله نویسی منطقه 3 رتبه های برتر را کسب کردند.

«مانی روشندل» دانش آموز پایه هفتم و «معین رونقی» دانش آموز پایه نهم بیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد میرداماد هستند که در مسابقات مقاله نویسی منطقه 3 شهر تهران مقام اول را  به دست آوردند. موضوع مسابقه مقاله نویسی درباره نماز بوده است.

مسابقات مقاله نویسی با موضوعات قرآن و نماز در سطح منطقه 3 شهر تهران هر سال برگزار شده و مقالات برتر دانش آموزان مورد تقدیر قرار می گیرد.