اخبار مدرسه

نیاورانی ها کارنامه گرفتند

تاریخ انتشار : 1396/11/15

کارنامه نیمسال اول تحصیلی و کارنامه آموزش زبان دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی - واحد نیاوران به اولیا آنها داده شد.

کارنامه نیمسال اول تحصیلی دانش اموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران توزیع شد.

این جلسه 11 بهمن ماه با حضور خانواده های دانش آموزان نیاورانی برگزار شد. در این جلسه کارنامه نیمسال اول تحصیلی و کارنامه آموزش زبان دانش آموزان به اولیای آنها اهدا شد.

در این جلسه «هادی ربیعی» مدیر پیش دبستان و دبستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد نیاوران درباره آرامش و راه های کسب آن برای اولیا صحبت کرد. ربیعی با بیان اینکه توجه افراد بر راه حل باشد و نه مشکل، گفت برای رسیدن به آرامش باید بر روی حال خوب خود تمرکز کنیم.

در این جلسه برگه نظرسنجی درباره برنامه های آینده پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران بین پدر و مادرها توزیع شد. طبق این برگه اولیا می توانند زمینه همکاری خود با مدرسه را مشخص کنند.

همچنین مجله هفت و نیم به اولیا معرفی و به هر یک از حاضران در جلسه یک جلد اهدا شد.