اخبار مدرسه

دختران علامه ای کارنامه گرفتند

تاریخ انتشار : 1396/11/4

نفرات برتر هر پایه تحصیلی در امتحانات نوبت اول معرفی شدند.

اولیاء دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در مدرسه حضور پیدا کردند و ضمن گرفتن کارنامه فرزندشان، در جلسه بررسی کارنامه با حضور مشاور و دانش آموز شرکت کردند.

«مهدیه آبرودی»، معاون آموزشی واحد پاسداران در مورد این جلسات می گوید: «ما در نوبت اول برای هر یک از اولیاء وقت اختصاصی مشاوره در نظر گرفتیم. در این جلسات در مورد نمره ها، ساعت ها و نحوه ماطلعه در منزل و در ایام امتحانات، اهمیت خلاصه برداری و علت یابی ضعف در برخی درس ها صحبت کردیم.»

او ادامه می دهد: «کارنامه نوبت اول علاوه بر نمره امتحان و نمره کتبی، نمره انضباط کلاسی در هر درس هم داشت. دانش آموزان با مقایسه نمره انضباطی هر درس و نمره امتحانی متوجه می شوند که نظم در کلاس و تمرکز به تدریس معلم تا چه حد می تواند در نمره امتحانی تاثیر داشته باشد.

اسامی نفرات برتر در امتحانات نوبت اول

معاونت آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در هر پایه تحصیلی یک نفر را به عنوان دانش آموز برتر انتخاب کرده است. بر این اساس «حنانه عباسی» دانش آموز برتر پایه هفتم، «فاطمه میرزا کوچکی» دانش آموز برتر پایه هشتم و «ستاره محمدظاهری» دانش آموز برتر پایه نهم شدند.