اخبار مدرسه

شرکت 29 دانش آموز پاسدارانی در آزمون های المپیاد

تاریخ انتشار : 1396/11/4

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تا 6 بهمن در 7 رشته المپیادی آزمون می دهند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از سه شنبه 3 بهمن ماه در مرحله اول آزمون المپیاد علمی دانش آموزان کشور شرکت می کنند. تعداد این دانش آموزان 29 نفر است و در 7 رشته در آزمون های المپیاد شرکت می کنند. این آزمون ها تا 6 بهمن ادامه دارد.

دو دانش آموز در رشته ادبی، هفت دانش آموز در رشته کامپیوتر و 13 دانش آموز در رشته شیمی در آزمون های المپیاد شرکت کرده اند.

همچنین در رشته ریاضی چهارده دانش آموز پاسدارانی، در رشته زیست 5 دانش آموز و در رشته فیزیک هم 7 دانش آموز در آزمون ها شرکت خواهند داشت. یک نفر از دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران هم در آزمون رشته نجوم حضور دارد. از این 29 دانش آموز بعضی در یک یا دو رشته المپیادی در آزمون شرکت می کنند.

نتایج مرحله اول آزمون های المپیاد نیمه اسفند ماه مشخص شده و نفرات برتر به مرحله دوم راه پیدا می کنند.

اسامی دانش آموزان المپیادی واحد پاسداران بدین شرح است: