اخبار مدرسه

افزایش ساعات درسی دانش آموزان پایه دوازدهم

تاریخ انتشار : 1396/11/3

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد از سال تحصیلی آینده دانش آموزان پایه دوزادهم 35 ساعت در هفته برنامه درسی خواهند داشت.

ساعات هفتگی آموزش به دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان های دوره دوم متوسطه، از سال تحصیلی آینده  افزایش می یابد. طبق اعلام علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، این افزایش ساعت به دلیل افزایش تعداد دانش آموزانی است که در سال 1397 وارد پایه دوازدهم می شوند.

زرافشان با اشاره تغییرات ساختار آموزشی مدارس می گوید: «سال تحصیلی 97-96 سال آخر تغییرات ساختاری 3-3-6 است و از سال بعد، پایه دوازدهم به جای پایه چهارم در دوره دوم متوسطه مستقر خواهد شد. قبلا پایه دوازدهم همان دوره پیش دانشگاهی و مخصوص شاخه نظری بود، اما در ساختار جدید برای همه شاخه‌ها و رشته‌هاست.»

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تا سال قبل 430 هزار دانش آموز در مقطع پیش دانشگاهی داشتیم می گوید: «این رقم در سال 97 به حدود 900 هزار نفر می‌رسد. در واقع سال آینده با افزایش بیش از 450 هزار نفری جمعیت دانش‌آموزی در این مقطع روبرو می‌شویم که باید فضا، تجهیزات و نیروی انسانی برای آنها فراهم شود. از این میزان حدود 330 هزار نفر مربوط به شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش هستند.»

به گزارش ایسنا، زرافشان می گوید به دلیل تعداد افزایش دانش آموزان، برنامه های آموزشی دوره دوازدهم هم کمی متفاوت خواهد بود:« از سال آینده ساعات هفتگی آموزش به دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان های دوره دوم متوسطه از 24 به 35 ساعت افزایش پیدا می کند. بر همین اساس دو سه درس جدید به این مقطع افزوده می شود.»