اخبار مدرسه

بودجه بندی آزمون آزمایشی 29 دی ماه

تاریخ انتشار : 1396/10/19

دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی - واحدهای شریعتی و پاسداران 29 دی ماه در پنجمین آزمون آزمایشی شرکت می کنند.

پنجمین آزمون جامع آزمایشی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی جمعه 29 دی ماه برگزار می شود. این آزمون از ساعت 9 صبح تا ساعت 12:45 در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار خواهد شد. این امتحان اولین آزمون آزمایشی بعد از امتحانات نوبت اول دبیرستان های دوره دوم است.

در آزمون جامع آزمایشی دانش آموزان پایه دهم در رشته ریاضی- فیزیک درسهای هندسه و فیزیک را آزمون می دهند. همچنین دانش آموزان رشته علوم تجربی در همین پایه فیزیک و زیست امتحان خواهند داد. آزمون درسهای فارسی، عربی، دینی، زبان انگلیسی، ریاضی و شیمی هم به صورت مشترک برای دانش آموزان هر دو رشته ریاضی و تجربی برگزار می شود.

در پایه یازدهم دانش آموزان رشته ریاضی می بایست به پرسش هایی از درسهای حسابان، هندسه، آمار و احتمال و فیزیک پاسخ دهند. دانش آموزان پایه یازدهمی رشته تجربی هم ریاضی و زیست شناسی را به صورت تخصصی امتحان خواهند داد. همچنین دانش آموزان هر دو رشته ریاضی و تجربی درسهای فارسی، عربی، دینی، زبان انگلیسی، زمین شناسی، فیزیک و شیمی را به صورت مشترک امتحان می دهند.

بودجه بندی این آزمون برای پایه های یازدهم و دهم بدین شرح است:

پایه یازدهم:

پایه دهم: