اخبار مدرسه

کسب رتبه های برتر مسابقه مقاله نویسی

تاریخ انتشار : 1396/10/12

دانش آموزان واحد میرداماد در مسابقات مقاله نویسی منطقه 3 شهر تهران مقام اول را  به دست آوردند.

دو دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد موفق شدند در مسابقات مقاله نویسی منطقه 3 شهر تهران رتبه های برتر را کسب کنند.

مانی روشندل و معین روغنی دانش آموزان واحد میرداماد هستند که در مسابقات مقاله نویسی منطقه 3 شهر تهران مقام اول را  به دست آوردند. موضوع مسابقه مقاله نویسی درباره نماز بوده است.

روشندل دانش آموز پایه هفتم و معین رونقی دانش آموز پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد هستند.

مسابقات مقاله نویسی با موضوعات قرآن و نماز در سطح منطقه 3 شهر تهران هر سال برگزار شده و مقالات برتر دانش آموزان مورد تقدیر قرار می گیرد.