اخبار مدرسه

چه کسی کاریکاتور زیباتری می کشد؟

تاریخ انتشار : 1396/10/9

کلاس کاریکاتور در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران برگزار می شود. اولین جلسه این کلاس سه شنبه ، 5 دی ماه در این واحد اجرا شده است.

کلاس کاریکاتور در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران برگزار می شود. اولین جلسه این کلاس سه شنبه ، 5 دی ماه در این واحد اجرا شده است.

هادی ربیعی، مدیر واحد گفت: « در این کلاس فرصتی فراهم می شود تا دانش آموزان با توانایی های خود بیشتر آشنا شوند. زمان برگزاری این کلاس ها  در ساعت هایی است که دانش آموزان فراغت بیشتری دارند. این کلاس بسیار مورد توجه دانش آموزان قرار گرفته است.»

در جلسه اول این کارگاه امیر رفیعی، استاد کاریکاتور، طراحی های مقدماتی آدمک، نگاه، صورت، درست ایستادن و تناسب اندام تمرین شد.

واحد نیاوران قصد دارد بعد از برگزاری چند جلسه کارگاه از بین دانش آموزان، مستعد ترین آن ها را انتخاب کرده و کلاس آموزش کاریکاتور را برای برگزیدگان ادامه دهد.

هدف کارگاه کاریکاتور پرورش خلاقیت و کشف استعداد دانش آموزان در زمینه هنر کاریکاتور است.