اخبار مدرسه

برگزاری کارگاه آموزش دبیران دبیرستان واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/10/2

کارگاه آموزشی معلمان با عنوان آموزش مغز محور در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران تشکیل شد.

جلسه هماهنگی و آموزشی دبیران دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. مدیر، دبیران و مشاوران واحد پاسداران دوشنبه 25 آذرماه در این جلسه شرکت کردند. در این جلسه علیرضا عراقی نیا، دبیر عربی و مدرس طرح آموزش مغز محور برای دبیران سطح کشور، آخرین روشهای آموزش به دانش آموزان را به شکل کارگاهی برای معلمان واحد پاسداران تشریح کرد.

در آموزش مغز محور، تعلیم دانش آموزان بر مبنای ساختار و کارکرد مغز انسان استوار است و از ویژگی های ذاتی مغز دانش آموزان استفاده می شود. عراقی نیا در ادامه نتایج تحقیقات خود بر سیستم های آموزشی کشورهای مختلف را به دبیران توضیح داد و از آنها خواست که در این حوزه به مطالعه و تحقیق بپردازند.

محمد طاهری مدیر دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران نیز در سخنانی به تشریح هدفگذاری های مدرسه در حوزه آموزشی پرداخت. طاهری گفت: «انتظار داریم در عملکرد دبیران جهش قابل توجهی به صورت نتیجه محور مشاهده کنیم.»

طاهری همچنین از مشاوران خواست که به صورت ویژه به دانش آموزان پرتلاش و موفق توجه کنند تا با برنامه ریزی های دقیق تر این موفقیت ها ادامه پیدا کند.