اخبار مدرسه

نیاورانی ها در زنگ های تفریح هدفمند بازی می کنند

تاریخ انتشار : 1396/9/29

پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی - واحد نیاوران انواع بازی های مختلف را برای دانش آموزان در زنگ های تفریح در نظر گرفته است.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران در زنگ های تفریح بازیهای هدفمندی انجام می دهند.

سمانه طهماسبی معاون آموزشی واحد نیاوران درباره زنگ های تفریح می گوید:« در زنگ های تفریج بازی های متفاوتی برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم که هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند. یعنی مسائل آموزشی را در زنگ تفریح هم ادامه می دهیم.»

او درباره جزییات بازی های هدفمند می گوید:« از ابتدای سال تحصیلی بیش از 20 بازی در زنگ های تفریح توسط دانش آموزان انجام می شود. این بازی ها برای پایه های مختلف متفاوت است زیرا نوع آموزش و توانایی جسمی بچه ها در کلاس های مختلف با هم فرق دارد. مثلا برای پایه پیش دبستانی به صورت کلی بازی آسیاب بچرخ انجام می شود. در این بازی مشارکت گروهی و دستورپذیری از رهبر گروه در بچه ها تقویت می شود.»

معاون آموزشی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران درباره انواع بازی می گوید:« فوتبال، فوتبال دستی، سنگ کاغذ قیچی، استپ هوایی، گرگم به هوا، هلاهوپ و والیبال ازجمله بازی هایی هستند که در زنگ های تفریح انجام می شود. در این بازی ها روحیه همکاری، اطاعت از قوانین، چابگی، کنترل بدن، عکس العمل سریع، تمرکز، هماهنگی چشم و دست و تقویت عضلات بدن افزایش می یابد.»

طهماسبی بخشی دیگر از بازی ها را که ذهن دانش آموزان را تقویت می کند اینگونه بر می شمرد: « دومینو، گل یا پوچ، ماز الکترونیکی و مطالعه کتاب و مجله هم از بازی هایی هستند که نیروی تخیل و دقت، هماهنگی بین مغز و اعضا، مهارت برقراری ارتباط با دوستان، تیزبینی و زبردستی بچه ها را تقویت می کند.»