اخبار مدرسه

اعلام برنامه امتحانی دانش آموزان پایه چهارم واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/9/28

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران جهت آمادگی برای امتحانات در اردوی مطالعاتی هستند.

برنامه امتحانات پایه چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران اعلام شد. طبق این برنامه دانش آموزان پایه چهارم واحد پاسداران باید از شنبه 2 دی ماه تا یکشنبه 17 دی در امتحانات شرکت کنند. همچنین پنج شنبه 21 دی آزمون داخلی مدرسه برگزار می شود. دانش آموزان پایه چهارم جمعه 22 دی ماه نیز در آزمون جامع آزمایشی جهت آمادگی کنکور سراسری دانشگاه ها شرکت خواهند کرد.

آماده سازی دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برای امتحانات از روز شنبه 25 آذرماه با برگزاری اردوی مطالعاتی آغاز شده است. در این اردو دانش آموزان به مدت یک هفته از ساعت 7:30 تا 20:30 در مدرسه حضور خواهند داشت. این اردو با هدف جمع بندی نهایی دروس و رفع اشکال برگزار می شود.

در این اردوی مطالعاتی دانش آموزان گروه ریاضی دروس ریاضیات پایه، شیمی چهارم و هندسه تحلیلی و دانش آموزان گروه تجربی دروس ریاضیات عمومی، شیمی چهارم، زیست پایه و پیش را در برنامه ی خود دارند.