اخبار مدرسه

برگزاری دومین جلسه مشاوره خانواده واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1396/9/21

جلسه مشاوره خانواده با موضوع شاخص های زندگی سالم در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد شریعتی برگزار شد.

دومین جلسه مشاوره خانواده دبیرستان دوره علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد. این جلسه با موضوع شاخص های زندگی سالم دوشنبه 20 آذرماه در محل دبیرستان شریعتی تشکیل شد. سخنران این جلسه سید جلال خادمی نوش آبادی، مشاور تحصیلی و خانواده بود. خادمی حرف های خود را با مروری به جلسه اول مشاوره خانواده واحد شریعتی آغاز کرد و گفت:« برای تحلیل موضوع زندگی سالم ابتدا باید شرایط موجود را خوب بشناسیم. برای این کار به شاخص هایی اجتماعی نیازداریم تا مشخص شود دغدغه اصلی خانواده ما چیست.»

خادمی با بیان اینکه ارزشهای جامعه متفاوت از گذشته شده است گفت:« ویژگی های فردی دانش آموزان و والدین نسبت به سالهای قبل متفاوت شده است. بنابراین باید در ابتدا همدیگر را خوب بشناسیم. فراموش نکنیم انسان بر خلاف دیگر موجودات از جسم، رشد، اراده، حرکت، کمال طلبی و علم و معرفت تشکیل شده و به همین دلیل شناخت سخت تری دارد.»

بخش دیگر حرفهای این مشاور درباره مدیریت فرزندان بود. او با اشاره به چالش های دنیای جدید گفت:« پدرو مادرها باید بلد باشند با چالش های جدید چگونه برخورد کنند. برای این کار نیاز به بسته هایی دارند که در فرآیند تربیت به ما کمک کنند. این بسته های کلی از بسته های فرعی متعددی تشکیل می شوند تا متناسب با هر چالش کنش موثری از خود بروز بدهند.»

خادمی افزود:«در مورد دغدغه های خانوادگی که همه ما داریم باید بتوانیم با روش های خاصی دانش خود را به کنش تبدیل کنیم. این کار با تمرین مستمر انجام می شود.»

در پایان این جلسه کارنامه میان نوبت دانش آموزان پایه یازدهم به والدین تحویل داده شد.