اخبار مدرسه

اعلام برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1396/9/14

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان علامه طباطبایی - واحد شریعتی 13 روز برنامه مطالعاتی فشرده دارند.

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برنامه مطالعاتی ویژه ای برای دانش آموزان در نظر گرفته است.

برنامه مطالعاتی جهت آماده سازی دانش آموزان برای آزمون هماهنگ آزمایشی است. این آزمون روز 24 آذرماه برگزار می شود. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در آزمون هماهنگ آزمایشی شرکت می کنند.

طبق برنامه ریزی های مشاور پایه یازدهم واحد شریعتی دانش آموزان این پایه از تاریخ شنبه 11 آذر تا پنج شنبه 23 آذر برنامه مطالعاتی فشرده ای دارند تا در همه دروس به آمادگی مطلوب برسند.

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی علاوه بر این برنامه مطالعاتی، در دو آزمون جمع بندی نیز شرکت می کنند. اولین آزمون جمع بندی شنبه 11 آذر برگزار شد. دومین آزمون جمع بندی هم امروز سه شنبه 14 آذر برگزار می شود.

پایه یازدهمی های واحد شریعتی در آزمون جمع بندی دوم به سوالات دروس عربی، فارسی و زبان پاسخ می دهند. ترجمه درس 2 عربی، دروس 4 و 5 فارسی و کل درس 1 زبان انگلیسی بودجه بندی این امتحان را تشکیل خواهد داد.

 

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم واحد شریعتی: