اخبار مدرسه

کارگاه آموزشی برای والدین در واحد نیاوران

تاریخ انتشار : 1396/9/13

کارگاه آموزش فرزندپروری با موضوع تربیت بدون فریاد، انضباط بدون گریه در واحد نیاوران برگزار شد.

کارگاه آموزش فرزندپروری برای اولیاء دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران برگزار شد.

این جلسه با موضوع تربیت بدون فریاد، انضباط بدون گریه چهارشنبه 8 آذرماه با حضور والدین دانش آموزان واحد نیاوران برگزار شد. در این جلسه سعیده جعفری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به بیان ویژگی های فرزندپروری صحیح برای والدین صحبت کرد.

جعفری با اشاره به انواع تربیت فرزندان از اولیا خواست که در مواقع بهم ریختگی و عصبانیت کودکان از روشهایی استفاده کنند که نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و نباید روشهایی که در گذشته بی نتیجه بوده را تکرار کرد.

 این متخصص حوزه کودکان گفت والدین می توانند درباره رفتارهای مطلوب و نامطلوب با کودکان گفتگو کنند و نتیجه هر رفتار را برای آنها توضیح دهند تا در عملکرد آنها قانونمندی ایجاد شود.

در این جلسه همچنین کارنامه های آذرماه و همچنین عکس دسته جمعی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی - واحد نیاوران در روز دانش آموز و عکس پرسنلی آنها به اولیا تحویل داده شد.