اخبار مدرسه

برگزاری آزمون جمع بندی دانش آموزان واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1396/9/11

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی فردا آزمون جمع بندی می دهند.

اولین امتحان جمع بندی آزمون هماهنگ آزمایشی آذرماه، در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی روز یکشنبه 12 آذر برگزار می شود.

در این آزمون دانش آموزان پایه یازدهم واحد شریعتی به 15 سوال فارسی و 12 سوال عربی پاسخ خواهند داد. طبق بودجه بندی این امتحان، سوالات از درس 3 فارسی و قواعد درس 2 عربی می باشند.

همچنین دومین آزمون جمع بندی سه شنبه 14 آذرماه برگزار می شود. پایه یازدهمی های واحد شریعتی در این روز دروس عربی، فارسی و زبان را آزمون خواهند داد. ترجمه درس 2 عربی، دروس 4 و 5 فارسی و کل درس 1 زبان انگلیسی بودجه بندی این امتحان را تشکیل خواهد داد.

آزمون های جمع بندی امتحان هماهنگ آذرماه طبق برنامه راس ساعت هفت صبح در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی آغاز می شود.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، دانش آموزان پایه یازدهم واحد شریعتی در آذر ماه 6 مرحله آزمون آمادگی برای امتحان هماهنگ 24 همین ماه برگزار خواهند کرد.