اخبار مدرسه

اردوی مطالعاتی 9 روزه برای پاسدارانی های دوره دوم

تاریخ انتشار : 1396/9/8

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران دو مرحله اردوی مطالعاتی خواهند داشت.

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران جهت آماده سازی هرچه بهتر دانش آموزان برای آزمون دوم جامع آزمایشی برنامه مطالعاتی ویژه ای در نظر گرفته است.

این برنامه شامل اردویی مطالعاتی در دو بخش  و به مدت 9 روز برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم است. بخش اول اردو از روز شنبه 11 آذر تا سه شنبه 14 آذر برگزار می شود. بخش دوم نیز از شنبه 18 آذر تا چهارشنبه 22 آذر خواهد بود. این اردوی 9 روزه بعد از تعطیلی دبیرستان رأس ساعت 14:30شروع خواهد شد و تا ساعت 19 ادامه دارد.

دومین آزمون جامع آزمایشی جمعه 24 آذر ماه برگزار می شود. این آزمون در دبیرستان های دوره دوم و به صورت هماهنگ بین دبیرستان های واحد شریعتی و پاسداران برگزار خواهد شد. اولین آزمون آزمایشی جمعه 12 آبان ماه برگزار شد.

 فرم ثبت نام این اردوی مطالعاتی روز دوشنبه بین دانش آموزان توزیع شده است.