اخبار مدرسه

پاسدارانی ها به اردوی پینت بال رفتند

تاریخ انتشار : 1396/9/1

اردوی تفریحی دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به همراه مشاور به اردوی پینت بال رفتند. این اردو دوشنبه 29 آبان در زمین پینت بال مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد. 

هدف از این اردو ایجاد نشاط و شادی و سلامتی دانش آموزان است که در طول سال تحصیلی و با نزدیک شدن به زمان کنکور به طور فشرده درس می خوانند و چنین اردوهایی میتواند از نظر روحی آنها را برای مرحله دیگری از درسهای کلاسی و اردوهای مطالعاتی آماده کند.

برگزاری اردوهای درون و بیرون شهری از سیاست های اصلی دبیرستان دوره دوم واحد پاسداران است. از آغاز سال تحصیلی تا کنون دانش آموزان این مدرسه به اردوهای مختلفی از جمله بازدید از کازخانه صنایع غذایی و نیز دانشگاه علم و صنعت رفتند. هدف از این دو اردو آشنایی دانش آموزان با مشاغل و فنون مختلف و آگاه سازی آنها برای انتخاب رشته در سالهای آینده بود.