اخبار مدرسه

بازدید پاسدارانی ها از دانشگاه علم و صنعت

تاریخ انتشار : 1396/8/24

اردوی معرفی رشته های دانشگاهی برای دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به اردوی آموزشی رفتند. در این اردو که  برای پایه دهم و یازدهم رشته ریاضی- فیزیک طراحی شده بود، دانش آموزان  از دانشگاه علم و صنعت بازدید کردند.

در این برنامه رشته های مختلف مهندسی جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان توسط مسئولان دانشگاهی به دانش آموزان معرفی شد. معاونان مدرسه و مشاور پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی –واحد پاسداران در این بازدید دانش آموزان را همراهی کردند.

معرفی رشته های دانشگاهی برای دانش آموزان از اهداف مهم این واحد است. بر اساس همین هدف چند روز پیش اولین جلسه معرفی رشته های دانشگاهی برای دانش آموزان در این مدرسه انجام شد. در این جلسه یکی از دانش آموختگان رشته مدیریت مالی به معرفی این رشته پرداخت و به سوالات دانش آموران دررابطه با گرایش های مختلف مدیریت مالی پاسخ داد.