اخبار مدرسه

اعضای شورای دانش آموزی واحد شریعتی انتخاب شدند

تاریخ انتشار : 1396/8/16

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد شریعتی

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد و اعضای آن مشخص شدند. بر طبق آرا دارا رحمت سمیعی از پایه پیش دانشگاهی، محمدرضا دهاقین از پایه یازدهم و فاضل اکبرنیا، آرشام جولایی و ماهان علیپور از پایه دهم به عنوان اعضای شورای دانش آموزی سال تحصیلی 97-96 واحد شریعتی انتخاب شدند.

دانش آموزان برای ثبت نام در انتخابات از هفته گذشته به معاونت فرهنگی مدرسه مراجعه کرده فرم های ثبت نام را پر کردند. بعد از اینکه زمان ثبت نام از داوطلبان به پایان رسید، صلاحیت داوطلبان بررسی شد.

مدیر واحد، معاون فرهنگی، مشاورین و معاونان مدرسه افرادی بودند که صلاحیت دانش آموزان برای ورود به انتخابات را بررسی کردند و در نهایت افراد تایید صلاحیت شده به دانش آموزان دیگر معرفی شدند.

گفتنی است شوراهای دانش آموزی در مدارس به منظور آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعی، ايجاد روحيه مسئوليت پذیری و مشاركت دانش آموزان، تمرين كار گروهي و آمادگي دانش آموزان براي ایجاد سازمانهای کار آفرین، صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني موظف و كاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر تشکیل می شوند.