اخبار مدرسه

پاسدارانی های دوره دوم به اردو می روند

تاریخ انتشار : 1396/8/14

اردوی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران.

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران به مناسبت روز دانش آموز 2 اردو برای پایه دهم در نظر گرفته است.

 طبق برنامه ریزی های به عمل آمده توسط مدیر و معاونت فرهنگی این مدرسه، دانش آموزان پایه دهم رشته علوم تجربی امروز به اردو می روند. این اردو از صبح آغاز شده و تا ظهر ادامه می یابد. همچنین دانش آموزان پایه دهم در رشته ریاضی – فیزیک هم روز سه شنبه به اردو می روند. 

این 2 اردو بازدید دانش آموزان پایه دهم از یکی از کارخانه های صنایع غذایی است. در این اردو مسئولان پایه و مشاوران مدرسه حضور دارند.

گفتنی است برگزاری چنین اردوهایی در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از مجموعه برنامه های این واحد در سال تحصیلی جاری است که به قصد آشنایی دانش آموزان با مشاغل و فنون مختلف و آگاه سازی آنها برای انتخاب رشته در سالهای آینده برگزار می شود.