اخبار مدرسه

مشاور واحد شریعتی: برای دانش آموزان برنامه های فردی و گروهی داریم

تاریخ انتشار : 1396/8/10

گفتگو با مشاور پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد شریعتی.

برنامه ریزی شخصی و تدوین دفترهای برنامه ریزی، از مهمترین اقدامات دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برای دانش آموزان پایه دهم است. در همین زمینه میثم خواجه لو مشاور پایه دهم واحد شریعتی درباره نحوه مشاوره با دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار سایت علامه می گوید:« هر دانش آموز دارای یک دفتر برنامه ریزی است. در این دفاتر برنامه فردی افراد نوشته شده است که ماحصل جلسات شخصی برای هر فرد است. یکی از ویژگی های این دفتر این است که اولیا می توانند نظرات خود را در آن نوشته و با مشاور همفکری و همکاری کنند.»

خواجه لو درباره مشاوره های فردی دانش آموزان که منتج به برنامه ریزی فردی شده می گوید:«در مهرماه با هر دانش آموز پایه دهم سه نوبت مشاوره فردی انجام شده است. از جمله قسمت های مهم این برنامه ها، برنامه ریزی برای آزمون های مبحثی و هماهنگ است که به دلیل اهمیت آن نیاز به برنامه مطالعاتی دقیق دارد.»

برنامه ریزی گروهی برای دانش آموزان از دیگر حرف های مشاور پایه دهم واحد شریعتی است:«برنامه ریزی گروهی برای دانش آموزان با استفاده از کارگروهی انجام شده است. در کارگروهی دانش آموزان به سه دسته تقسیم و متناسب با وضعیت هر گروه، دبیری برای آن مشخص شده است.دبیر و مشاور وظیفه دارند طبق پیشرفت درسی هر دانش آموز با او مشاوره انجام داده و برنامه ریزی های انجام شده را پیش ببرند. نتیجه این کار این است که دانش آموزان در کنار هم و به صورت گروهی مشاوره می شوند.»

خواجه لو می گوید برنامه ها طوری تنظیم شده که دانش آموزان بیشتر کارهای آموزشی را در مدرسه انجام دهند و حضور آنها در خانه کمتر درگیر مسائل پیچیده آموزشی باشد.

مشاوره با اولیای دانش آموزان از دیگر اقداماتی است که مشاورپایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی به آن اشاره می کند:«با اکثر اولیا به صورت تلفنی و حضوری جلساتی برگزار کرده ایم. همچنین دفتر برنامه ریزی را روزانه باید والدین امضا کنند تا به مسائل آموزشی دانش آموز آگاه باشند.»

خواجه لو اعتقاد دارد مهمترین موضوع مطرح شده در مشاوره ها زمان درس خواندن است:« مهمترین موضوعی که بچه ها مطرح می کنند زمان درس خواندن است. برنامه ریزی برای آنها باید طوری باشد که زمان کم نیاورند و به همه درس ها و همچنین کارهای دیگر نیز برسند. این مهمترین وظیفه مشاوران است.»