اخبار مدرسه

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان واحد میرداماد

تاریخ انتشار : 1396/8/8

رئیس انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد انتخاب شد.

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای انجمن اولیا و مربیان این واحد در سال جدید و مدیر و معاونان مدرسه تشکیل شد انتخابات داخلی انجمن برگزار شد. طبق آرای اعضای انجمن لادن اسکندری به عنوان رئیس انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 97-96 انتخاب شد.

همچنین مهدی مباشری به عنوان نایب رئیس و مریم کیاوش به عنوان منشی انجمن اولیا و مربیان این واحد برگزیده شدند.

در این جلسه درباره برگزاری اردوی شیراز برای پایه هفتم بحث و تبادل نظر شد. تشکیل کارگروه های مشخص برای هماهنگی بیشتر کلاسهای آموزشی و پژوهشی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

گفتنی است لادن اسکندری، مریم حقیقی، مریم کیاوش و مهدی مباشری به عنوان اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در سال تحصیلی جدید هستند.