اخبار مدرسه

آمادگی میردامادی ها برای آزمون هماهنگ

تاریخ انتشار : 1396/8/8

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد میرداماد برای آزمون هماهنگ آماده می شوند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد برای آزمون هماهنگ 14 آبان ماه آماده می شوند. این آمادگی بع دو صورت مستمر و آزمونی است. دانش آموزان این مدرسه در یک ماه منتهی به آزمون هماهنگ طبق بودجه بندی مشخص شده، به مطالعه درس ها می پردازند.

برای رسیدن به این هدف برای دانش آموزان برنامه مطالعاتی روزانه در نظر گرفته شده است که مطابق با آن درس می خوانند. برگزاری آزمون های هفتگی و پرسش های کلاسی از دیگر برنامه های دبیرستان واحد میرداماد برای آمادگی آزمون هماهنگ است.

دانش آموزان این مدرسه هر هفته دوشنبه ها زنگ آخر می دهند تا طبق بودجه بندی آزمون هماهنگ از مطالب مطالعه شده ارزیابی شوند.

 بعد از این آزمون که هر سه پایه حضور دارند کارنامه به دانش آموزان داده می شود و مشاوران پایه های مختلف با توجه به نتایج دانش آموزان، برای هفته آینده برنامه ریزی خاصی انجام می دهند.

گفتنی است اولین آزمون «مفاهیم» هماهنگ بین دبیرستان های دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی روز یکشنبه 14 آبان برگزار می شود. سوالات این آزمون از درس های ریاضی و علوم و به صورت تشریحی طراحی شده است.