اخبار مدرسه

معرفی دانش آموزان برتر آزمون مبحثی چهارم

تاریخ انتشار : 1396/8/8

نفرات برتر آزمون مبحثی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران معرفی شدند.

نفرات برتر آزمون مبحثی چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران مشخص شدند. این آزمون شنبه 6 آبان به صورت مشترک بین واحد های شریعتی و پاسداران برگزار شد. آزمون مبحثی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم این دو مدرسه هر هفته شنبه ها برگزار می شود.

در آزمون شنبه دانش آموزان پایه دهم در رشته ریاضی- فیزیک و علوم تجربی، درسهای عربی، دینی،ریاضی و فیزیک را به صورت مشترک آزمون دادند.

همچنین در پایه یازدهم دانش آموزان هر دورشته ریاضی و تجربی دروس عربی و شیمی را امتحان دادند.در همین پایه دانش آموزان رشته ریاضی، درسهای فیزیک و آمار و احتمال و دانش آموزان رشته علوم تجربی درسهای فیزیک و ریاضی را امتحان دادند.

نتایج آین آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال اول در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

اسامی نفرات برتر آزمون مبحثی چهارم

پایه یازدهم - رشته ریاضی:

1- سید مهدی محمود نظری

2- رضا ایران بخش

3- متین غفوری فرد

پایه یازدهم - رشته تجربی:

1- امیرحسین کبیری

2- امیرمهدی برغمدی

3- امیرحسین خرم منش

پایه دهم - رشته ریاضی:

1- محمدعلی گرکانی نژاد

2- آرشام لولوهری

3- معراج عابد کریمی

پایه دهم - رشته تجربی:

1- علیرضا احمدیان فرد

2- علی صادقی ورکی

3- دارا ثباتی