اخبار مدرسه

معرفی دانش آموزان برتر آزمون مبحثی چهارم

تاریخ انتشار : 1396/8/8

نفرات برتر آزمون مبحثی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد شریعتی معرفی شدند

نفرات برتر آزمون مبحثی چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی مشخص شدند. این آزمون شنبه 6 آبان به صورت مشترک بین واحد های شریعتی و پاسداران برگزار شد. آزمون مبحثی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم این دو مدرسه هر هفته شنبه ها برگزار می شود.

در آزمون شنبه دانش آموزان پایه دهم در رشته ریاضی- فیزیک و علوم تجربی، درسهای عربی، دینی،ریاضی و فیزیک را به صورت مشترک آزمون دادند.

همچنین در پایه یازدهم دانش آموزان هر دورشته ریاضی و تجربی دروس عربی و شیمی را امتحان دادند.در همین پایه دانش آموزان رشته ریاضی، درسهای فیزیک و آمار و احتمال و دانش آموزان رشته علوم تجربی درسهای فیزیک و ریاضی را امتحان دادند.

نتایج آین آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال اول در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

اسامی نفرات برتر آزمون مبحثی چهارم:

پایه یازدهم- رشته ریاضی

1- یسنا رستم بیک

2- محمدرضا دهاقین

3- دانیال شایقی

پایه دهم - رشته ریاضی

1- رادمهر برزگری

2- کامیاب جلیلیان

3- محمدرضا سالاری

پایه دهم - رشته تجربی

1- مهدی شیوا

2- فاضل اکبرنیا

3- امید محبوبی