اخبار مدرسه

اعضای شورای دانش آموزی واحد پاسداران مشخص شدند

تاریخ انتشار : 1396/8/7

برگزاری انتخابات و معرفی اعضای شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران.

انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران برگزار شد و  اعضای جدید شورای دانش آموزی معرفی شدند.

طبق آرا معراج عابد کریمی و مهدیار خسروی از پایه دهم، حبیب مالکی و رهام امجدی از پایه یازدهم و مهرگان محمدی و آریانا امجدی از دانش آموزان پیش دانشگاهی به عنوان اعضای شورای دانش آموزی این مدرسه در سال تحصیلی 97-96 انتخاب شدند.

دو روز پیش از برگزاری انتخابات  کاندیدای ورود به انجمن به بیان برنامه های خود برای دیگر دانش آموزان پرداختند. عمده شعارهای دانش آموزان درباره برنامه های آموزشی و همچنین برگزاری اردوها بود.

گفتنی است شوراهای دانش آموزی در مدارس به منظور آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعی، ايجاد روحيه مسئوليت پذیری و مشاركت دانش آموزان، تمرين كار گروهي و آمادگي دانش آموزان براي ایجاد سازمانهای کار آفرین، صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني موظف و كاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر تشکیل می شوند.