اخبار مدرسه

پاسخنامه آزمون چهارم مشترک واحدهای شریعتی و پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/8/6

پاسخنامه چهارمین آزمون مبحثی مشترک بین دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی، واحدهای شریعتی و پاسداران منتشر شد.

پاسخنامه آزمون مبحثی چهارم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی منتشر شد. این آزمون امروز شنبه 6 آبان به صورت مشترک بین واحد های شریعتی و پاسداران برگزار شد. آزمون مبحثی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم این دو مدرسه هر هفته شنبه ها برگزار می شود.

در آزمون امروز دانش آموزان پایه دهم در رشته ریاضی- فیزیک و علوم تجربی، درسهای عربی، دینی،ریاضی و فیزیک را به صورت مشترک آزمون دادند.

همچنین در پایه یازدهم دانش آموزان هر دورشته ریاضی و تجربی دروس عربی و شیمی را امتحان دادند.در همین پایه دانش آموزان رشته ریاضی، درسهای فیزیک و آمار و احتمال و دانش آموزان رشته علوم تجربی درسهای فیزیک و ریاضی را امتحان دادند.

نتایج آین آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال اول در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

پاسخنامه پایه دهم ریاضی:

پاسخنامه پایه دهم تجربی:

پاسخنامه پایه یازدهم ریاضی:

پاسخنامه پایه یازدهم تجربی: