اخبار مدرسه

چهارمین آزمون مبحثی مشترک واحدهای شریعتی و پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/8/4

دانش آموان پایه دهم و یازدهم واحدهای شریعتی و پاسداران برای چهارمین بار آزمون مبحثی می دهند.

چهارمین آزمون مبحثی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی شنبه 6 آبان ماه برگزار می شود. این آزمون برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم به صورت مشترک بین دبیرستان های دوره دوم واحد شریعتی و پاسداران برگزار خواهد شد.

دانش آموزان پایه دهم در رشته ریاضی- فیزیک و علوم تجربی، درسهای عربی، دینی،ریاضی و فیزیک را به صورت مشترک آزمون خواهند داد.

همچنین در پایه یازدهم دانش آموزان هر دورشته ریاضی و تجربی دروس عربی و شیمی را امتحان خواهند داد. در همین پایه دانش آموزان رشته ریاضی، درسهای فیزیک و آمار و احتمال و دانش آموزان رشته علوم تجربی درسهای فیزیک و ریاضی را امتحان می دهند.

گفتنی است نتایج آین آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال اول در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

بودجه بندی این امتحان به شرح زیر است:

پایه یازدهم:

 پایه دهم: