اخبار مدرسه

سومین آزمون مبحثی بین واحدهای شریعتی و پاسداران برگزار شد

تاریخ انتشار : 1396/7/30

دانش آموزان دوره دوم واحد شریعتی و پاسداران به سوالات سومین آزمون مبحثی هماهنگ پاسخ دادند.

سومین آزمون مبحثی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی برگزار شد. این آزمون برای پایه های دهم و یازدهم و در واحدهای شریعتی و پاسداران به صورت هماهنگ برگزار شد.

دانش آموزان پایه دهم در رشته ریاضی- فیزیک و علوم تجربی، درسهای زبان انگلیسی و شیمی را امتحان دادند. در همین پایه دانش آموزان ریاضی، هندسه و تجربی، زیست امتحان دادند.

در پایه یازدهم نیز از دانش آموزان رشته ریاضی – فیزیک  درسهای دین و زندگی و زمین شناسی به صورت مشترک آزمون گرفته شد.

همچنین دانش آموزان رشته علوم تجربی در همین پایه، درس زیست و دانش آموزان رشته ریاضی – فیزیک رشته های حسابان و هندسه  را امتحان دادند. بودجه بندی پیشنهادی این آزمون ها از قبل در اختیار دانش آموزان قرار گرفته شده است.

گفتنی است نتایج آین آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال اول در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.