اخبار مدرسه

22 ساعت کلاس هفتگی برای موفقیت در کنکور

تاریخ انتشار : 1396/7/25

معاون آموزشی پایه پیش دانشگاهی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران، برنامه های آزمون این پایه را تشریح می کند.

معاون آموزشی و مشاور پیش دانشگاهی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برنامه های این واحد را جهت ارزیابی آمادگی دانش آموزان برای شرکت در کنکور تشریح می کند.

سید محسن سیدعلیخانی در گفتگو با سایت علامه درباره نحوه ارزیابی آمادگی دانش آموزان می گوید:« به طور کلی چند نوع آزمون داریم. یک قسمت کوئیز های کلاسی هستند که دبیران بنابر صلاح دید خود در کلاس برگزار می کنند. این نوع آزمون عموما زمان کمی لازم دارد ولی پرسش های مطرح شده در آن دارای نکات مهم درسی هستند که دانش آموزان باید از آنها آگاه باشند.»

12 مرحله آزمون آزمایشی داریم

سید علیخانی آزمون های هفتگی را دومین مرحله از آماده سازی دانش آموزان می داند:« آزمون های دیگر ما، آزمون های هفتگی هستند. طراح سوالات این آزمون ها دبیران مدرسه هستند و در طراحی آنها سعی شده نکات مهم درسی که در کنکور بیشترین کاربرد را دارند در سوالات گنجانده شود. این آزمون پنج شنبه ها برگزار می شود و دانش آموزان یک هفته دروس اختصاصی و یک هفته دروس عمومی امتحان خواهند داد.»

معاون آموزشی این واحد در ادامه از آزمون هایی می گوید که در 12 مرحله دانش آموزان پیش دانشگاهی را برای کنکور آماده می کند:« تا اواخر اسفند 12 مرحله کنکور آزمایشی برای بچه ها برگزار خواهیم کرد. سرفصل های همه این آزمون های آزمایشی، از قبل به دانش آموز داده شده و هر فرد می داند در تاریخ مشخص باید چه فصولی از چه دروسی را امتحان بدهد. بعد از عید هم سری جدیدی از آزمونها را آغاز خواهیم کرد.»

کلاسهای کنکور بخشی از آموزش مصوب هستند

سیدعلیخانی آخرین برنامه آموزشی برای دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران را کلاسهای کنکور می داند:«کلاسهای کنکور ما در حقیقت بخشی از کلاسهای درسی مصوب هستند. به این شکل که بعد از پایان کلاسهای رسمی، کلاس رفع اشکال و تست زنی برای دانش آموزان تشکیل می دهیم. به طور متوسط هر هفته 22 زنگ برای دانش آموزان پیش دانشگاهی کلاس داریم.»