اخبار مدرسه

اعضای انجمن دبیرستان دوره دوم واحد پاسداران معرفی شدند

تاریخ انتشار : 1396/7/23

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران برگزار شد.

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران چهارشنبه 19 مهر برگزار شد.

بر طبق آرا، آقایان آریانی و گودرزی،موسوی و دودانگه و خانم ها مددی وگرکانی به عنوان اعضای  انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 97-96 واحد پاسداران انتخاب شدند.
پیش از برگزاری انتخابات محمد طاهری، مدیر دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران، در سخنانی والدین را بهترین ارزیاب مدرسه دانست و از خانواده ها خواست در کنار مدرسه باشند و با کادر اجرایی همکاری کنند.
همچنین دکتر سیدعلی قاسمی روانشناس تربیتی درباره تربیت فرزندان برای خانواده ها صحبت کرد. این اولین جلسه از دوره آموزشی تربیت فرزندان بود که به صورت ماهیانه برای والدین برگزار می شود.
در این مراسم از اعضای سال گذشته انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

در آغاز مراسم گروه تواشیح مدرسه با نام گروه اعلی یک تواشیح اجرا کردند. اعضای این گروه را محمد حسین ارومیان، سروش طاهری، احمدرضا اسماعیلی افجه و رضا ایران بخش تشکیل می دادند.