اخبار مدرسه

بسکتبال در ترم اول، والیبال در ترم دوم

تاریخ انتشار : 1396/7/23

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران، شنبه ها زنگ ورزش دارند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران، شنبه ها زنگ ورزش دارند.

زنگ ورزش دختران پاسدارانی روزهای شنبه از ساعت 12 تا 14 در سالن ورزشی مخصوص بانوان الزهرا (ع) برگزار می شود.

دانش آموزان در سالن الزهرا علاوه بر نرمش و تمرین رشته های آمادگی جسمانی از جمله دراز و نشست، دو و بارفیکس خوابیده، به صورت تخصصی در رشته بسکتبال آموزش می بینند.

بعد از اتمام آموزشهای تخصصی رشته بسکتبال همزمان با اتمام ترم اول، آموزش تخصصی والیبال شروع می شود.

دانش آموزان واحد پاسداران در مراسم صبحگاه، نرمش هایی که در زنگ ورزش آموخته اند را انجام می دهند. نرمش صبحگاهی باعث می شود که در کلاس درس شاداب و سرحال حاضر شوند.