اخبار مدرسه

میردامادی ها زنگ آزمون هفتگی دارند

تاریخ انتشار : 1396/7/23

رابط آموزشی واحد میرداماد از طراحی یک زنگ به نام آزمون برای دانش آموزان این دبیرستان می گوید.

رابط آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد انواع آزمون ها برای ارزیابی دانش آموزان در این واحد را تشریح کرد.

«حیدر بابایی فرد» در گفتگو با سایت علامه درباره این آزمون ها گفت: «برای ارزیابی دانش آموزان و آمادگی بیشتر آنها برای امتحانات پایان ترم چند نوع آزمون در نظر گرفته شده است. یک نوع آن آزمون های هفتگی پایه است که برنامه دقیق آنها روی کارسنج برای دانش آموزان و خانواده ها مشخص شده است. یعنی بچه ها از قبل خبر دارند که چه روزی و از چه درس و چه مبحثی باید امتحان بدهند.»

بابایی فرد ادامه می دهد:« برای برگزاری این آزمون ها، زنگ آزمون در مدرسه طراحی کرده ایم. به این شکل که آزمون برای دانش آموزان هر سه پایه در یک روز و یک ساعت برگزار می شود. در سال تحصیلی جاری، زنگ آزمون دانش آموزان دبیرستان میرداماد روزهای دوشنبه زنگ آخر است.»

او درباره آزمون های هماهنگ مجتمع هم می گوید:« آزمونهای دیگر نیز آنهایی هستند که در کل مجتمع علامه طباطبایی برای دانش آموزان دوره های اول دبیرستان به صورت هماهنگ برگزار می شود. این آزمون ها هم از قبل به دانش آموزان و خانواده ها اطلاع رسانی شده است.»