اخبار مدرسه

برگزاری آزمون مبحثی هماهنگ بین واحدهای شریعتی و پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/7/22

دانش آموزان دوره دوم واحد شریعتی و پاسداران به سوالات دومین آزمون مبحثی خود پاسخ دادند.

دومین آزمون مبحثی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی برگزار شد. این آزمون برای پایه های دهم و یازدهم و در واحدهای شریعتی و پاسداران به صورت هماهنگ برگزار شد.

دانش آموزان پایه دهم در رشته ریاضی- فیزیک و علوم تجربی، درسهای فارسی، ریاضی و فیزیک را امتحان دادند.

در پایه یازدهم نیز از دانش آموزان رشته ریاضی – فیزیک  درسهای زبان انگلیسی، شیمی، فیزیک و آمار و احتمال آزمون گرفته شد.

همچنین دانش آموزان رشته علوم تجربی در همین پایه، درسهای زبان انگلیسی، شیمی، فیزیک و ریاضی را امتحان دادند. بودجه بندی پیشنهادی این آزمون ها از قبل در اختیار دانش آموزان قرار گرفته شده است.

گفتنی است نتایج آین آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال اول در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.