اخبار مدرسه

دوشنبه ها روز ورزش پاسدارانی ها است

تاریخ انتشار : 1396/7/19

برای زنگ ورزش دانش آموزان پاسدارانی 5 رشته در نظر گرفته شده است.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال تحصیلی 97-96، دوشنبه ها به صورت تخصصی ورزش می کنند.

برای دانش آموزان این مدرسه در زنگ های ورزش، رشته های والیبال، بسکتبال، فوتبال، فوتسال و تنیس روی میز در نظر گرفته شده و آنها می توانند در این 5 رشته فعالیت کنند.

کلاسهای این رشته های ورزشی در مجموعه ورزشی سازمان صنایع دفاع(ساصد) و در روزهای دوشنبه از ساعت 10:30 تا 2:30 برگزار می شود.

کلاسهای ورزشی این دبیرستان قبل از آغاز سال تحصیلی و در پایگاه تابستانی و به صورت اردو آغاز شد. دانش اموزان در پایگاه تابستانی به مدت 10 هفته در رشته های مختلف ورزشی به فعالیت پرداختند. این کار باعث شد تا مسیر علاقه مندی و استعداد آنها برای خود و همچنین مسئولان ورزشی مدرسه مشخص شود.

گفتنی است آموزشهای ورزشی زنگ های ورزش در هر رشته توسط مربی تخصصی انجام می شود. هدف از این کار این است که دانش آموزان در عین تفریح بتوانند یک رشته ورزشی را به طور تخصصی یاد بگیرند.