اخبار مدرسه

دانش آموزان شریعتی تیراندازی یاد می گیرند

تاریخ انتشار : 1396/7/17

آموزش تخصصی چهار رشته از جمله تیراندازی در زنگ ورزش دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد شریعتی.

در سال تحصیلی 97-96 چهار رشته ورزشی برای دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در نظر گرفته شده است. این رشته ها شامل فوتسال، بسکتبال، والیبال و تیراندازی هستند. تیراندازی یکی از رشته های پرهیجان است که از تابستان در پایگاه تابستانی واحد شریعتی به دانش آموزان آموزش داده شده و در سال تحصیلی ادامه می یابد. در تیراندازی هم جسم ورزیده می شود و هم اعصاب به خاطر تمرکز زیاد روی سیبل، تقویت می شود.

کلاسهای والیبال، بسکتبال و فوتسال این دبیرستان در ورزشگاه شهید کشوری وتمرینات تیراندازی در سرای محله زرگنده برگزار می گردد.

زنگ ورزش دانش آموزان واحد شریعتی هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 2 تا 3:30 بعد از ظهر می باشد. گفتنی است برای تخصصی تر کردن هر رشته دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی بنابر انتخاب خود وارد می شوند و بعد از مدتی براساس استعداد و علاقه دسته بندی می شوند.

آموزشهای ورزشی در هر رشته توسط مربی تخصصی انجام می شود. هدف از این کار این است که دانش آموزان در عین تفریح بتوانند یک رشته ورزشی را به طور تخصصی یاد بگیرند.