اخبار مدرسه

پیش دانشگاهی ها مسئول برگزاری مراسم فرهنگی

تاریخ انتشار : 1396/7/12

دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران، مجری برنامه های فرهنگی مدرسه هستند.

اجرای برنامه های فرهنگی در کنار برنامه های آموزشی و علمی از برنامه های اصلی مدارس علامه طباطبایی است. بنابراین نحوه برنامه ریزی برای اجرای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در راستای اجرای برنامه های فرهنگی اقدامی ابتکاری انجام داده است. طبق برنامه ریزی های انجام شده توسط معاونت فرهنگی مدرسه، مسئولیت اجرای برنامه های فرهنگی در سال تحصیلی جاری به دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی سپرده شده است. به عنوان مثال در مراسمی مانند زیارت عاشورا، نماز و دیگر برنامه های مناسبتی، آماده سازی و برگزاری برنامه ها توسط دانش آموزان پیش دانشگاهی و با نظارت معاونت فرهنگی انجام می شود.

هدف از این برنامه این است که دانش آموزان پیش دانشگاهی مسئول اجرای مراسم فرهنگی باشند تا هم مسئولیت پذیری و کار گروهی را تمرین کنند و هم الگویی برای دانش آموزان پایه های پایین تر در همیاری با مدرسه و بعدها در جامعه شوند.