اخبار مدرسه

علامه ای های کوچک در اردوی مذهبی

تاریخ انتشار : 1396/7/4

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران به زیارت امام زاده صالح رفتند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران به زیارت امام زاده صالح رفتند.

هادی ربیعی، مدیر واحد نیاوران در این اردو از ایستادگی و شجاعت امام حسین (ع) و یارانش برای دانش آموزان صحبت کرد. او شهدا را ادامه دهنده راه و مکتب امام حسین (ع) دانست. جلسه پرسش و پاسخ دینی نیز از برنامه های این اردو بود.

سنین کودکی بهترین زمان برای کاشتن بذر دین‌داری و انس و الفت اهل بیت در دل ها است. دانش آموزان واحد نیاوران در این اردو با زندگی نامه و هدف امام حسین (ع) از قیام کربلا آشنا شدند.

از دیگر برنامه های روز سه شنبه واحد نیاوران طبخ شله زرد نذری در مدرسه بود که توسط اولیا دانش آموزان انجام گرفت.